top of page

Historia Pałacu

Słonowice-pałac-Perrin.jpg

Historia ziem i włości Słonowic sięga XVIII wieku.

1337 rok to pierwsze wzmianki o Słonowicach. Dobra majątkowe i wieś chłopska Schoenewitz należą do ziem miasta Świdwin. W księgach wieś nazwana jest NEUMARK ? Slonowitz.

1487 to rok, w którym elektor Johann Cicero von Brandenburg daruje Jachanowi Lieventhal ze Świdwina polską wieś Słonowice.

1736 rok ? budowa majątku (obecnego pałacu) w Słonowicach. Pałac był złożony z dwóch naw. W prawej, wyższej nawie swoje komnaty miał gospodarz domu z rodziną.
Budynek był położony na skarpie w pobliżu jeziora . Wody jeziora, które dziś nazywa się Słonowickie, sięgały niemal Pałacu (ok. 100 m od tylnego wyjścia) .

Nasadzone w okolicy kasztanowce, które stały się z czasem pomnikami przyrody, nadały Pałacowi charakter dworu szlacheckiego. Dwie studnie wybite na ponad 10 metrów w ziemię, zaopatrywały pałac i całe gospodarstwo w wodę.

1740 rok ? z majątkiem Słonowice związane jest nazwisko zarządcy Pałacu Frederich Wilhelm Koesteritz .
W roku 1738 wieś liczy 14 gospodarstw chłopskich. W tym czasie cały majątek (1595,5 ha) był zarządzany przez właścicieli rycerskich Dr. Kleine-Fuhrmann (810ha) i Pauline Perrin (270ha).

W 1761 roku przychodzi wojna i wojska rosyjskie rujnują całą wieś.
1886 rok także przynosi ofiary ? zaraza cholery zabiera ze sobą całą rodzinę zarządcy majątku w Słonowicach.

Lata 1843-1939 to okres kiedy Słonowice się odbudowują.
Na wsi mieszka ok. 594 osób i powstają 143 gospodarstwa chłopskie
W 1932 roku do właścicieli majątku Słonowic należały przyległe wsie: Pęczerzyno i Półchleb.

3 marca 1945 roku wkracza Armia Czerwona i cała ludność niemiecka zostaje wypędzona.

15 maja 1945 roku wprowadzają się pierwsi przesiedleńcy oraz następuje migracja powojenna . Pałac przechodzi na własność rządu Polski Ludowej. W pałacu zostaje utworzony PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne) .

Jest to okres powolnej dewastacji majątku, w Pałacu zamieszkuje 8 rodzin, ale nikt nie dba o stan historycznych budynków.

W roku 1990 następują przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce. Trudne chwile dla obiektu są bardzo odczuwalne, państwo się pozbywa wszystkiego, co generuje koszty. Grabież i dewastacja tego, co jeszcze zostało do wyniesienia z Pałacu, trwa . Pałac, nie zabezpieczony, popada w ruinę .

W 2001 roku Pałac lub to, co po nim zostało, kupuje firma ANSER Zakłady Chemiczne Spółka z o.o.
Następuje modernizacja i gruntowny remont Pałacu:

Zostają odrestaurowane piwnice
Dobudowane jedno piętro
Usunięto rozsypujące się budynki gospodarcze
Zniwelowano teren i nasadzono drzewa i krzewy .
W 2002 roku rusza działalność gastronomiczna i hotelarska w Pałacu z początku pod nazwą Pałac Myśliwski Anser .

Obecna nazwa kompleksu to PAŁAC SŁONOWICE.

historia-palacu.jpg
bottom of page